Bijbelstudie

Tweewekelijkse bijbelstudie met Philipp en Annemieke Lindl

Dinsdag 19:30 (tot ± 20:30)

Ingeroosterde dagen: 8 februari, 1 maart, 15 maart

Elke twee weken wordt een thema behandeld. De studie is voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. Je kunt terecht met vragen over het thema, het geloofsleven, de Bijbel, relatie met God en meer.


Maak een gratis website.