GESCHIEDENIS

Mensen komen niet naar Evangelie Gemeente De Deur, omdat ze deze kerk leuker vinden dan een andere kerk. Ze komen omdat ze door de prediking in een persoonlijk contact met Jezus Christus zijn gebracht. Ook omdat De Deur nog steeds vasthoudt aan de visie en opdracht om het evangelie te verkondigen door middel van discipelschap, evangelisatie, muziek en drama, en het uitsturen van echtparen in het zendingsveld.

We vertellen graag onze geschiedenis...


Hoe het begon in Amerika...

The seventies

In 1970 nam Pastor Wayman Mitchell een kleine kerk over in Prescott, Arizona (USA). Deze kerk had vele problemen doorstaan. Maar de problemen werden overwonnen en het groeide uit tot wereldwijd ruim 1600 kerken.

Deze opwekking begon tijdens de hippie-beweging; rebelse jongeren die tegen alles aanschopten wat met materialisme en autoriteit te maken had. Kranten en tijdschriften schreven over een grote christelijke opleving.


Jesus People Movement

Deze "Jesus People" vertelden iedereen dat Jezus hun hart veranderd had en dat Hij hen vrij gemaakt had van drugsverslaving, leegte en doelloosheid.

'Time Magazine' verklaart: "Jezus leeft volop in het radicale geestesvuur van een groeiend aantal jonge Amerikanen... Dit is hun boodschap: de Bijbel is waar, er gebeuren wonderen..." (12 juni 1971).


Naar Europa

Uit deze opwekking zijn de eerste kerken in Europa gesticht. Ook hier kwamen mensen erachter dat er meer is dan eeuwenoude (dode) religie en traditie. Mensen reageren en reageerden op de vele getuigenissen van anderen die totaal veranderden toen ze een keus maakten, niet voor een kerk, maar voor Jezus Christus.

Hoe het naar Nederland kwam...

Open deur

De open deur in Nederland was er in 1978 in de vorm een kleine bijbelstudiegroep in Steenwijk. De groep bestond uit ongeveer 30 personen en verlangde naar een pastor.

Één van de discipelen nam toen de leiding op zich. Pastor Mitchell steunde hem in het bouwen van de kerk en haalde hem regelmatig over naar de halfjaarlijkse bijbelconferenties die in Prescott worden gehouden. Zo werd de visie van de CFM in de Nederlandse fellowship ingeplant.


Naar Zwolle

De kerk verhuisde vervolgens naar Zwolle en begon daar te groeien. Uiteindelijk was ook deze kerk sterk genoeg om mannen uit te sturen naar andere steden. Daarnaast nam Evangeliegemeente De Deur in Nederland ook de verantwoordelijkheid op zich voor een halfjaarlijkse Europese bijbelconferentie.

De CFM-kerken in Nederland dragen de naam "Evangelie Gemeente De Deur".


Kerken geplant

Op dit moment heeft De Deur in Nederland ongeveer 50 kerken. Buiten Nederland heeft de Nederlandse fellowship 23 kerken in: Zuid Afrika, China, Peru, Suriname, Curaçao, Bonaire, Portugal, Tsjechië, India, Polen, Aruba en Rwanda.

En hoe het in Maastricht belandde...

Het evangelie kwam naar Maastricht

In 1991 was P. Rinsma vanuit de Zwolle kerk naar Maastricht gegaan met de visie om het evangelie te brengen naar onze stad. De katholieke kerk is eeuwenlang in Maastricht aanwezig, maar het was duidelijk dat toch maar weinigen weten wie Jezus is en wat Hij persoonlijk (!) voor hen kan betekenen.

Jezus kwam met de boodschap om mensen te bevrijden van de zonde, relaties te herstellen, ons leven te vernieuwen, genezing van ziekten te brengen en bovenal om ons in een persoonlijke relatie met God Zelf te brengen. Dat is wat het Evangelie is.


De eerste kerk

De eerste kerkdiensten startten aan de Hondstraat op een zolderkamer. Vele verhuizingen volgden, in totaal zo'n 9 keer in ons bestaan. In 1998 werd Eric Naus pastor van onze gemeente. Wij hadden een band "Moses Creeble"  die muziek in grunge rock stijl speelde. Het enthousiasme maakte dat de kerk begon te groeien.


Muziek

Pastor Frans Smits nam zijn plaats in 2002. Pastor Smits formeerde een band: "The Jesus Freaks". We hebben veel optredens in binnen- en buitenland verzorgd. Dekrachtige boodschap van het Evangelie hebben veel mensen persoonlijk geraakt.


Nog twee pastors

Na 7 jaar kon pastor Smits zijn roeping verder uitwerken en vertrok naar Azië. Pastor Herman Leusink nam de kerk over voor 4 krachtige jaren.
Peter Gooijer met zijn vrouw Sharesca hebben onze kerk ook voor 4 mooie jaren bediend.


Nu en de toekomst

In september 2017 werd Hans Königs pastor van onze kerk. Hij is vanaf het begin betrokken geweest in onze kerk en kent iedereen heel goed.

Wij zijn benieuwd naar de toekomst die God voor ons in petto heeft. We zijn ervan overtuigd dat wij in de toekomst vanuit onze kerk in Maastricht nieuwe kerken kunnen gaan planten in België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en op andere continenten.